Εγκατάσταση GreekOTT σε LG SmartTV

Κατεβάστε την εφαρμογή:  lgsmarttv.zip

Στο USB flash drive, δημιουργήστε ένα φάκελλο lgapps/installed . Αποσυμπιέστε το αρχείο lgsmarttv.zip μέσα στον φάκελλο lgapps/installed.

Σβήστε την τηλεόραση. Συνδέστε το USB flash drive στην τηλεόραση (χρησιμοποιήστε την είσοδο "USB apps" εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει τέτοιου είδους θύρα). Ανάψτε την τηλεόραση.

Πιέστε το πλήκτρο "HOME" στο τηλεχειριστήριο. Συνδεθείτε στον LG λογαριασμό σας (εγγραφείτε στην υπηρεσία εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό).

Επιλέξτε "My apps" στο κάτω μέρος της οθόνης. Κλικ "OK"

Επιλέξτε και ανοίξτε την επιλογή USB apps.

Επιλέξτε και ανοίξτε την επιλογή "Telebreeze" app.